Västsvenska EntomologKlubben - för alla med småkrypsintresse
   

Vårprogram 2019

HEM  
Förenings-information  
Program  
AROMIA 2000-talet  
AROMIA 1900-talet  
Artiklar  
Bildgalleri  
Länkar  
   

Torsdag 28 februari kl 18.00
Årsmöte samt entomologiprojekt på Naturhistoriska museet

Kallelse till årsmöte för Västsvenska EntomologKlubben. Efter förhandlingarna berättar Peter Nielsen, Ted von Proschwitz och Charlotte Jonsson om några projekt där museets småkrypsspecialister är inblandade.

 

Dagordning för årsmötet

Val av ordförande och sekreterare vid mötet
Val av två justeringsmän
Styrelsens årsberättelse
Revisionsberättelsen
Fråga om ansvarsfrihet för föregående års förvaltning
Val av ordförande och övriga styrelseledamöter
Val av revisorer och suppleanter för dem
Fastställande av medlemsavgift för 2020
Övriga ärenden

 

 

Torsdag 28 mars kl. 18.00
En afton med bärfisar och alla andra skinnbaggar


Välkommen till en afton med bärfisar och alla andra skinnbaggar! Kvällens föredrag hålls av Ruth Hobro som är en av landets få experter på skinnbaggar (Heteromera). Ruth kommer att presentera alla familjer av skinnbaggar och även fördjupa sig i en del grupper. Ta gärna med bilder eller preparerade djur som du har problem med så kan du kanske få hjälp efter föreläsningen eller vid en eventuell eftersits (se nedan).

 

 

 

Torsdag 25 april kl. 18.00
Naturvård i Nybro


I Nybro kommun ligger man i framkant med naturvårdsarbetet, och har gjort så länge tack vare engagerade och duktiga kommunbiologer. Naturvårdshandläggaren Olof Persson, med stort intresse för och kunskap om insekter, kommer och berättar om kommunens arbete för naturen och småkrypen i synnerhet. Eventuellt eftersits (se nedan).

 

 

Ovanstående inomhusträffar äger rum på Göteborgs Naturhistoriska Museum, som ligger i Slottsskogen helt nära Linnéplatsen. Dit kan man komma med hjälp av ett flertal spårvagns- och busslinjer.

Regional byråkrati i Västarvet (den administrativa förvaltning för natur- och kulturarv som styr Naturhistoriska museet) har gjort det svårt för dem som bedriver arbetet med natur- och kulturarv, bl a VEK. Vi kan inte längre ha våra möten på andra kvällar än torsdag, då museet är öppet och inte längre än till kl 20. Därför måste vi börja kl 18. Museets kafé har dessutom sålts ut till privat regi och vi har inte samma möjlighet som tidigare att ordna egen eftersits. Hur vi löser detta återkommer vi till.

 

 

Senast uppdaterad: 2019-02-02