Västsvenska EntomologKlubben - för alla med småkrypsintresse
   

 

Ett osäkert vårprogram 2021

HEM  
Förenings-information  
Program  
AROMIA 2000-talet  
AROMIA 1900-talet  
Artiklar  
Bildgalleri  
Länkar  
   
Kallelse till årsmöte för Västsvenska EntomologKlubben hittar du här!

 

Lördag 29 maj kl. 10 - 15 Bioblitz Varberg Nedregården
Varbergs naturskyddsförening har försökt påverka politiker och tjänstemän så att naturvärdena i området får en så stor inverkan på den framtida planeringen av Nedregården som möjligt. Det har föreslagits ett kommunalt naturreservat som ett grönt andningshål då staden både förtätas och växer på bredden. Förhoppningsvis blir bioblitzen av så att några från VEK kan åka ner och deltaga denna dag.

Tisdag 1 juni kl. 17:30 Insekter och blommor i Änggårdsbergen med Johan Ennerfelt
Vi vandrar genom Botaniska trädgården, via Torbjörnsmossarna, upp till Ljungheden. Omkring 2 km på lättgångna stigar. Änggårdsbergens flora bjuder på en intressant blandning av inhemska växter kryddat med exotiska rymlingar från Botaniska. Den varierade naturen ger också förutsättningar för ett rikt insektsliv. Växter som kan ses här är bl.a. bergbräken, rosling, topplösa, svinrot, slåttergubbe, kritsuga, praktveronika, aklejruta och jungfru Marie nycklar. Bland områdets insekter kan nämnas bivarg, grön sandjägare och blodröd rövarmyra. Exkursionen avslutas förhoppningsvis med spelande nattskärror i försommarkvällen. Ett samarbete med Botaniska Föreningen i Göteborg. Samling kl. 17:30 vid entrén till Botaniska trädgården.
Obligatorisk anmälan senast 30 maj till Johan Grudemo, 0725-032320, helst med sms.

 

 

     
 

Programmet fylldes på med några tips om webbsidor med insekter. Dem hittar du här!

   
     
Exkursionstipsen som presenterades i stället för ett sommarprogram 2020 hittar du här!    
Litteraturtipsen som presenterades i stället för ett höstprogram 2020 hittar du här!

 

 

Våra inomhusträffar äger, när så är dags, rum på Göteborgs Naturhistoriska Museum, som ligger i Slottsskogen helt nära Linnéplatsen.
Dit kan man komma med hjälp av ett flertal spårvagns- och busslinjer.

 

 

Senast uppdaterad: 2021-02-27