Västsvenska EntomologKlubben - för alla med småkrypsintresse
   

 

Program våren 2023

HEM  
Förenings-information  
Program  
AROMIA 2000-talet  
AROMIA 1900-talet  
Artiklar  
Bildgalleri  
Länkar  
   
     

 

Torsdag 13 april kl. 18.00
Naturhistoriska museet
50 år av insektsräkning i Ammarnäs
I kväll tar Ted von Proschwitz och Göran Andersson med oss till fjällbjörkskogen i Ammarnäs. Inom LUVRE-projektet, som mest handlar om fåglar, har de räknat insektförekomsten på fjällbjörkens blad under ett halvsekel. Resultaten har nyligen publicerats både i en strikt vetenskaplig form och mer populärt i Fauna och flora. Kvällens föredrag behandlar naturen och forskningen i Ammarnäs samt insektresultaten.

 

 
 

 

 

Torsdag 11 maj kl. 18.00
Naturhistoriska museet
Västsvenska entomologer och deras samlingar på Naturhistoriska museet
På Naturhistoriska museet finns stora samlingar av insekter. En del har insamlats av museets personal men det är också många privatsamlingar som har hamnat på museet. Även biologer med andra huvudintressen har bidragit till samlingarna. I kväll gör Torkel Hagström och Göran Andersson några nedslag i den västsvenska entomologins historia.

 

 

 

Tisdag 6 juni kl. 9.00-16.30
Insekts- och botanikexkursion till Galterö med Johan Ennerfelt
Galterö i Göteborgs södra skärgård är en av regionens finaste insektslokaler där ett stort antal arter som är rödlistade eller generellt sällsynta har påträffats. Under exkursionen i fjol sågs bland annat de ovanliga skalbaggarna rakhorndyvel och vårtordyvel. Vi hoppas också få se de vackra mosshumlorna födosöka på blommande granspira. Om vädret är gynnsamt kan artlistan bli lång och innehållsrik. Bland växterna ser vi granspira i riklig mängd, älväxing, ormtunga och rödsäv. Med lite tur och skarpa ögon kan vi också få se månlåsbräken, dvärglummer och kanske någon ovanligare starr.
Vi åker med färjan från Saltholmen 9:08 till Brännö Rödsten och går över ön till Galterö. Den totala sträckan att gå på både Brännö och Galterö är omkring 8 km i bitvis stiglös terräng.
Vi är tillbaka på Saltholmen 16:27. Kontrollera avgångstider före exkursionen!
Anmälan senast 5 juni till Johan Ennerfelt (0730-415614, helst med SMS).
Samarrangemang med Botaniska föreningen.

 

       
 

 

 

   
  Några tips om webbsidor med insekter hittar du här!  
  Exkursionstipsen som presenterades i stället för ett sommarprogram 2020 hittar du här!  
Litteraturtipsen som presenterades i stället för ett höstprogram 2020 hittar du här!

 

 

Våra inomhusträffar äger rum på Göteborgs Naturhistoriska Museum, som ligger i Slottsskogen helt nära Linnéplatsen.
Dit kan man komma med hjälp av ett flertal spårvagns- och busslinjer.

 

 

Senast uppdaterad: 2023-03-28