Västsvenska EntomologKlubben - för alla med småkrypsintresse
   

 

Ett försenat årsmöte 2021

HEM  
Förenings-information  
Program  
AROMIA 2000-talet  
AROMIA 1900-talet  
Artiklar  
Bildgalleri  
Länkar  
   
     

 

Torsdag 23 september kl 18.00
OBS! Digitalt via Teams

Kallelse till årsmöte för Västsvenska EntomologKlubben
VEKs årsmöte skulle enligt stadgarna ha hållits i februari eller mars. Styrelsen ansåg inte detta vara möjligt under rådande pandemi. Vi siktar nu på att Karl-Axel Gadds eleganta ordförandeklubba kan svingas i september månad. Tyvärr kan vi inte träffas på riktigt utan mötet sker digitalt med hjälp av Microsoft Teams.
Anmälan till mötet sker till charlotte.g.jonsson@vgregion.se
Då får du en länk för uppkoppling.

Dagordning för mötet
val av ordförande och sekreterare vid mötet
val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera mötets protokoll
styrelsens årsberättelse
revisionsberättelsen
fråga om ansvarsfrihet för föregående års förvaltning
val av ordförande och övriga styrelseledamöter
val av revisorer och suppleanter för dem
fastställande av medlemsavgift för 2022
övriga ärenden

 

 

     
 

   
Några tips om webbsidor med insekter hittar du här!    
Exkursionstipsen som presenterades i stället för ett sommarprogram 2020 hittar du här!    
Litteraturtipsen som presenterades i stället för ett höstprogram 2020 hittar du här!

 

 

Våra inomhusträffar äger, när så är dags, rum på Göteborgs Naturhistoriska Museum, som ligger i Slottsskogen helt nära Linnéplatsen.
Dit kan man komma med hjälp av ett flertal spårvagns- och busslinjer.

 

 

Senast uppdaterad: 2021-09-19