Västsvenska EntomologKlubben - för alla med småkrypsintresse
   

 

Program sensommar höst 2023

HEM  
Förenings-information  
Program  
AROMIA 2000-talet  
AROMIA 1900-talet  
Artiklar  
Bildgalleri  
Länkar  
   
     

 

Under året anordnas nattlys efter fjärilar och andra insekter
i Slottsskogen, Göteborg

Projektet drog igång i början av våren och kommer pågå säsongen ut. I början av juli hade över 280 fjärilsarter noterats. Datum och plats bestäms med kort varsel baserat på väderförhållanden
Om du vill delta eller veta mer, hör av dig till Johan Ennerfelt
(johan.p.ennerfelt@telia.com eller 0730-415614).
Vi kommer även försöka informera om lystillfällen genom VEK:s Facebookgrupp.
Det går utmärkt att själv bidra genom att ta med sig lampor, lockbeten och liknande.

 

 
 

 

Söndag 27 augusti kl. 10.00
Utflykt till Sjöhåla
Sjöhåla ligger vid Myggstaviken söder om Tofta i Kungälvs kommun. Här har VEK varit delaktig i ett LONA-projekt med syfte att restaurera en igenväxande naturbetesmark för att möjliggöra fortsatt utveckling av betesmarkens biologiska mångfald, växter och djur. Området består av havsstrandäng, frisk och torr gräsmark samt hällmark och omgivande buskmarker. Området har varit betat under mycket lång tid, mer än 1000 år, utom de senaste 25 åren. Förhoppningsvis kan vi få träffa Gunilla, ansvarig för projektet. Hon kan berätta om inventering och restaurering av området.
Samling 10:00 på Slottsskogens södra parkering nära spårvagnshållplatsen Botaniska trädgården för samåkning.
Anmälan till Peter Nielsen, tel. 0738 16 99 66.

 

 
 

 

Lördag 2 september kl. 10.00
Galler och minor i Slottsskogen med Johan Ennerfelt
Otaliga arter av insekter, kvalster och svampar livnär sig på växter. Vissa avslöjar sig genom att bilda galler och minor. Under exkursionen får vi lära oss att skilja på olika arter genom deras spår. Vi tittar även på intressanta växter vi stöter på under exkursionen. Ca 4 km vandring i mestadels lätt terräng.
Samling vid spårvagnshållplatsen Botaniska Trädgården kl. 10:00.
Anmälan senast 31 augusti till Johan Ennerfelt (0730-415614, helst med SMS).
Samarrangemang med Botaniska föreningen.

 

 

  Torsdag 2 november kl. 18.00
Göteborgs naturhistoriska museum, föreläsningssalen
Ny Nationalnyckelvolym för lungsnäckor

I början av 2023 publicerades det nya Nationalnyckelbandet för lungsnäckor. Nationalnyckeln är strikt systematisk, och enligt modern systematik omfattar bandet därför såväl land- och sötvattenslevande som vissa marina arter. Boken är den första heltäckande fauna för Sveriges land- och sötvattenssnäckor som publicerats på över 100 år. Huvudförfattaren, Ted von Proschwitz, presenterar i kvällens föredrag boken, de djur den behandlar och det mångåriga arbete under vilket Nationalnyckelvolymen tillkommit.
 
 

 

 

Våra inomhusträffar äger rum på Göteborgs naturhistoriska museum, som ligger i Slottsskogen nära Linnéplatsen.
Dit kan man komma med hjälp av ett flertal spårvagns- och busslinjer.
 
   
   
 

 

 

Några tips om webbsidor med insekter hittar du här!

Exkursionstipsen som presenterades i stället för ett sommarprogram 2020 hittar du här!

Litteraturtipsen som presenterades i stället för ett höstprogram 2020 hittar du här!

 

Senast uppdaterad: 2023-08-13