Västsvenska EntomologKlubben - för alla med småkrypsintresse
         
HEM  
Förenings-information  
Program  
AROMIA 2000-talet  
AROMIA 1900-talet  
Artiklar  
Bildgalleri  
Länkar  
   
 

VEK hade inte några inomhusträffar på museet under hösten 2020.
Istället för program kom vi med några tips på litteratur.

Mitt tips blir boken Flies: The Natural History and Diversity of Diptera av Stephen A. Marshall. Boken ger en inblick i den enorma mångfald som finns bland tvåvingarna, inte bara i fråga om artrikedom, utan även vad gäller ekologi och morfologi. Allt illustreras med tusentals foton av högsta kvalitet.
Jag har också ett litet extratips: Det är att lära sig rapportera sina fynd på Artportalen, om man inte redan gör det. Då kan man göra nytta för naturvården och även inspirera andra entomologer att ge sig ut och leta efter någon spännande art.
Johan Ennerfelt

Min rekommendation är boken The Big Book of Beetles av Bouchard (red.) (2014), som ger en väldigt trevlig överblick över den enorma och ofta mycket märkliga mångfalden inom skalbaggarna. Med bra spridning systematiskt och geografiskt presenteras 600 skalbaggsarter med fina foton och korta beskrivande texter. Personliga favoriter bland arterna är Cerocranus extremus, en australiensisk vivel med ett jättelikt vaxhorn i pannan, och Balgus schnusei, en sydamerikansk knäppare med lysande bölder på halsskölden.
Oskar Gran

Mitt val av boktips är: Suomen lukit ja valeskorpionit. En bok helt på finska, men så vackert gjord att man ändå kan ta del av den. Artdelen av boken innehåller mycket foton och detaljer, och nycklarna är tydliga och bra illustrerade. I slutet av boken finns samlingsplanscher som ger en bra översikt över ordningarna.
En fin bok om lockespindlar och pseudoskorpioner som väcker ens nyfikenhet på dessa djur.
Peter Nielsen

Land- och sötvattensmollusker (snäckor, sniglar, musslor) anses vara en ”svår” organismgrupp. Det ligger en hel del i detta, men en stor del har varit avsaknaden av modern bestämningslitteratur. Någon bra sådan på svenska finns ännu inte – även om det nu ser mycket hoppfullt ut med en ny Nationalnyckelvolym för lungsnäckorna (vilka omfattar alla svenska landsnäcksarter utom en, och en stor del av sötvattenssnäckorna).
Artfaktablad för alla arter och bestämningstabeller (för adulta individer) finns redan på nätet!
Se: https://artfakta.se/artbestamning/artnycklar
En lista på lämplig mollusklitteratur i väntan på Nationalnyckeln är på gång.
Ted von Proschwitz

Jag skulle verkligen vilja rekommendera boken Trädgårdsmyller av Christina Winter. Den är en guldgruva för alla som är intresserade av växter och odling och samtidigt vill gynna insekter och andra småkryp i sin trädgård eller varför inte på sin balkong? Den förklarar på ett intressant och lättfattligt sätt småkrypens viktiga funktion men också hur man kan få sina odlingar och växter att frodas. Även mindre kända grupper som t ex parasitsteklar och blomflugelarver lyfts fram. Boken innehåller dessutom många fina bilder och exempel.
Charlotte Jonsson

 

 
  Ur AROMIA
nr 3 2020
 
     

Senast uppdaterad: 2021-02-27