Västsvenska EntomologKlubben - för alla med småkrypsintresse
         
HEM  
Förenings-information  
Program  
AROMIA 2000-talet  
AROMIA 1900-talet  
Artiklar  
Bildgalleri  
Länkar  
   
 

VEK hade inte några inomhusträffar på museet under hösten 2020 - våren 2021.
Istället för program kom vi med några tips på litteratur.

Mitt tips blir boken Flies: The Natural History and Diversity of Diptera av Stephen A. Marshall. Boken ger en inblick i den enorma mångfald som finns bland tvåvingarna, inte bara i fråga om artrikedom, utan även vad gäller ekologi och morfologi. Allt illustreras med tusentals foton av högsta kvalitet.
Jag har också ett litet extratips: Det är att lära sig rapportera sina fynd på Artportalen, om man inte redan gör det. Då kan man göra nytta för naturvården och även inspirera andra entomologer att ge sig ut och leta efter någon spännande art.
Johan Ennerfelt

Min rekommendation är boken The Big Book of Beetles av Bouchard (red.) (2014), som ger en väldigt trevlig överblick över den enorma och ofta mycket märkliga mångfalden inom skalbaggarna. Med bra spridning systematiskt och geografiskt presenteras 600 skalbaggsarter med fina foton och korta beskrivande texter. Personliga favoriter bland arterna är Cerocranus extremus, en australiensisk vivel med ett jättelikt vaxhorn i pannan, och Balgus schnusei, en sydamerikansk knäppare med lysande bölder på halsskölden.
Oskar Gran

Mitt val av boktips är: Suomen lukit ja valeskorpionit. En bok helt på finska, men så vackert gjord att man ändå kan ta del av den. Artdelen av boken innehåller mycket foton och detaljer, och nycklarna är tydliga och bra illustrerade. I slutet av boken finns samlingsplanscher som ger en bra översikt över ordningarna.
En fin bok om lockespindlar och pseudoskorpioner som väcker ens nyfikenhet på dessa djur.
Peter Nielsen

Land- och sötvattensmollusker (snäckor, sniglar, musslor) anses vara en ”svår” organismgrupp. Det ligger en hel del i detta, men en stor del har varit avsaknad av modern bestämningslitteratur. Någon bra sådan på svenska finns ännu inte – men arbetet med en ny Nationalnyckelvolym för lungsnäckorna pågår. Den kommer att omfatta alla svenska landsnäcksarter och en stor del av sötvattenssnäckorna. Artfaktablad för alla arter och bestämningstabeller (för adulta individer) finns redan på nätet!
https://artfakta.se/artbestamning/artnycklar

Ett stort steg framåt var faunan för Väst- och Nordeuropa: Kerney, M. P. & Cameron, R. A. D. 1979: A field guide to the Land Snails of Britain and North-West Europe. — 288 pp. London (Collins).
Den finns också i tysk översättning med tillägg av Östeuropa och mediterrana Frankrike: Kerney, M. P., Cameron, R. A. D. & Jungbluth, J. H. 1983: Die Landschnecken Nord und Mitteleuropas. Ein Bestimmungsbuch für Biologen und Naturfreunde. — 384 pp. Hamburg/Berlin (P. Parey).
De trycktes i några upplagor, men går idag endast att få tag i antikvariskt – men om man lyckas med det kan de absolut rekommenderas, även om systematik och nomenklatur idag är något föråldrad! Det finns också en fransk och en holländsk utgåva om man skulle föredra något av dessa språk.

Med skiktfotograferingstekniken har man fått fram bilder med ett fantastiskt skärpedjup på arter av alla storlekar – och detta har märkts också i utgivningen av mollusklitteratur. En fin och behändig bok med avbildningar av alla i Tyskland förekommande arter är: Wiese, V. 2016: Die Landschnecken Deutschlands. 2. Auflage. Finden –Erkennen – Bestimmen. — 352 pp. Wiebelsheim (Quelle & Meyer). En bra bok är också: Horsák, M., Juricková, L. & Picka, J. 2013: Molluscs of the Czech and Slovak Republics. — 264 pp. Zlin (Nakladatelstvi Kabourek) – med text parallellt på tjeckiska och engelska. De nordliga arter som inte finns med i dessa böcker är ganska få.

Den enda nordeuropeiska bok som utkommit under senare år är en finsk fauna: Koivunen, A., Mailinen, P., Ormio, H., Terhivuo, J. & Valovirta, I. 2014: Suomen kotilot ja etanat. Opas maanilviäisten maailmaan. — 375 pp. Helsinki (Hyönteistarvike Tibiale Oy). Den innehåller fina bilder och utbredningskartor, men tyvärr är texten enbart på finska.

För sniglar så finns min egen bok: von Proschwitz, T. 2009: Snigel – fridstörare i örtagården – vetenskap och fakta. – (Bohusläns museums förlag) 160 pp. Den omfattar alla i Sverige då förekommande arter. Några arter, som den nyinkomna svarthuvade snigeln saknas dock.

En mycket bra snigelbok med fantastiska bilder och mycket biologisk information är: Rowson, B., Turner, J., Anderson, R. & Symondson, B. 2014: Slugs of Britain and Ireland. Identification, understanding and control. Field Studies Council/National Museum of Wales. FSC Publications — IV + 136 pp. Cardiff].

För sötvattensmollusker anbefalles den sista upplagan av de tyska fältbiologernas bok: Glöer, P. 2015: Süsswassermollusken. Ein Bestimmungsschlüssel für die Muscheln und Schnecken der Bundesrepublik Deutschland. 14. Überarbeitete Auflage. — 135 pp. Hamburg (DJN, Deutscher Jugendbund für Naturbeobachtung).
Bra är också den polska faunan som är skriven helt på engelska: Piechocki, A. & Wawrzyniak-Wydrowska, B. 2016: Guide to the Freshwater and Marine Mollusca of Poland. – 28 pp. Poznan (Bogucki Wydawnictwo Naukowe).
En nyligen utkommen, europatäckande bok med förstklassiga bilder, också av levande individer är: Glöer, P. 2019: The Freshwater Gastropodes of the West-Palearctics. Volume I Fresh- and brackish waters except spring and subterranean snails. Identification key, Anatomy, Ecology, Distribution. – 399 pp. Hetlingen (Published by the author). Dock bör man vara lite försiktig med författarens artavgränsningar eftersom att det i boken tillämpas långtgående splitting med former som behöver undersökas molekylärgenetiskt innan de kan erkännas som arter.
För de stora sötvattensmusselarterna som förekommer i Sverige finns den andra upplagan av: von Proschwitz, T., Lundberg, S. & Bergengren, J. 2017: Guide till Sveriges stormusslor. – [16 faktablad (29 pp.) i folder]. Länsstyrelsen i Jönköpings län/Göteborgs Naturhistoriska Museum/Havs- och vattenmyndigheten. (2:a utvidgade upplagan). Den är uppdaterad med de senaste inkomna invasivarterna och flera ”dörrknackararter” som kan vara på gång.
Ted von Proschwitz

Jag skulle verkligen vilja rekommendera boken Trädgårdsmyller av Christina Winter. Den är en guldgruva för alla som är intresserade av växter och odling och samtidigt vill gynna insekter och andra småkryp i sin trädgård eller varför inte på sin balkong? Den förklarar på ett intressant och lättfattligt sätt småkrypens viktiga funktion men också hur man kan få sina odlingar och växter att frodas. Även mindre kända grupper som t ex parasitsteklar och blomflugelarver lyfts fram. Boken innehåller dessutom många fina bilder och exempel.
Charlotte Jonsson

 

 
  Ur AROMIA
nr 3 2020
och
nr 2
2021
 
     

Senast uppdaterad: 2021-07-25