Västsvenska EntomologKlubben - för alla med småkrypsintresse
         
HEM  
Förenings-information  
Program  
AROMIA 2000-talet  
AROMIA 1900-talet  
Artiklar  
Bildgalleri  
Länkar  
   
 

Som alternativ till gemensamma exkursioner
kommer här några tips på exkursionsmål för egna utfärder

 

Håltavatten
ligger mitt på Orust och sägs vara den enda punkten på ön där man inte hör biltrafiken. Sjön ligger delvis i Morlanda naturreservat och omgivningen bjuder på goda vandringsmöjligheter. Vid sjön finns resterna av tidigare bebyggelse och återstoden av en park och trädgård. Detta märks på de många trädgårdsväxter som fortfarande kan hittas. Med närheten till vatten och god tillgång till blommor, allt lokaliserat i en ädellövskog, blir möjligheterna till roliga insektsfynd många.
Koordinater: N: 6454460 E: 296467
Peter Nielsen

Årekärrslunden
är ett rikt lövskogsområde som ligger i den västligaste delen av det stora Sandsjöbackareservatet. Intressant kalkrik lundmiljö med artrik flora, bl a gulsippa, som är ovanlig i Göteborgstrakten. Där finns också en artrik molluskfauna. Kör av Särövägen vid Brottkärrsmotet och vidare söderut mot Årekärr. Reservatsparkeringen ligger strax efter Billdals kyrkogård.
Koordinater: N: 6386209 E: 319595
Ted von Proschwitz

Norra Älvstranden
Det är inte enbart i exklusiva naturreservat man kan hitta sällsynta och intressanta insekter, utan även ”skräpiga” marker såsom ruderatmarker och vägkanter kan ge spännande fynd. Just sådana marker finns det gott om på Norra Älvstranden. Längs vägkanterna vid Oljevägen, omringade av industrier, hittar man rödlistade och sällsynta arter som vickerglasvinge (Bembecia ichneumoniformis) på käringört, sidenblombock (Pseudovadonia livida) i gräsmarkerna, och vivlarna Mecinus janthinus, Rhinusa linariae och Larinus carlinae (de två förstnämnda på gulsporre, den sista på åkertistel). Områdena går utmärkt att besöka med t.ex. cykel, och besöket kan kombineras med en tur till närliggande Rya skog eller de fina torrmarkerna kring Torslandaviken.
Koordinater: N: 6399614 E: 313402
Oskar Gran

Fynda på hemmaplan!
Man behöver inte alltid åka ut i skogen eller långt bort för att studera insekter eller upptäcka nya arter. Den egna närmiljön, till exempel balkongen, trädgården eller att man tar en promenad i närheten där man bor, kan vara en möjlighet. Till och med den egna lägenheten är ett ställe där man kan upptäcka nya och även sällsynta arter!
Koordinater individuellt. Övriga här ovan är i formatet SWEREF 99 TM.
Charlotte Jonsson

 
  Ur AROMIA
nr 2 2020
 
     

Senast uppdaterad: 2020-10-20