Västsvenska EntomologKlubben - för alla med småkrypsintresse
         
HEM  
Förenings-information  
Program  
AROMIA 2000-talet  
AROMIA 1900-talet  
Artiklar  
Bildgalleri  
Länkar  
   
 

Med VEK till Bräcke skalgrusbankar

av

Bengt Carlsson

En stilla och ljummen sommarkväll, något som vi inte varit så bortskämda med 2004, tog Jan Uddén från Bohusläns museum emot 10 VEK-medlemar vid Skalbanksmuseet i Uddevalla. Vi företog en rundvandring, som började i en rätt nybyggd utställningslokal. I en större damm invid parkeringen finns ett stort antal fiskarter, bl a karp och sutare. En del insekter fanns invid strandkanten och nere i vattnet. Vattentramparen Haliplus confinis finns i denna damm som för övrigt är den enda kända lokalen för denna art i Bohuslän. Vid strandkanten hoppade strandstinkflyet Saldula saltatoria och på fackelros fanns bladbaggen Galerucella calmariensis. I skalgruset i de branta sluttningarna finns en hel del intressanta växter, bl a blåeld, prästkrage, färgkulla och väddklint, vilka hyser flera skalbaggs- och fjärilsarter. Skakar man på blåelden faller ofta den gula jordloppan Longitarsus exoletus ner i håven. Denna jordloppa är knuten till blåeld.

Längre upp på bankarna finns en mindre damm som håller på att växa igen med bl a vide och björk. Efter en stunds diskussion kom vi överens att det skulle vara bäst att ta bort dessa träd. Just att motverka igenväxning är viktigt för hela området. Både kor och får fick beta av stora delar för att hjälpa till med arbetet att återställa Bräckebankarna.

Ett område längre in, en stor vindskyddad gryta som tidigare varit bevuxen med väddklint och haft inslag av bara fläckar av skalgrus, har vuxit igen och delvis försumpats. Nu är området avbetat. Skalgrusfläckarna skall återställas och fortsättningsvis skall området hållas öppet.

VEK:s besök var delvis en följd av Jan Uddéns rapport om fyndet av kullerlöparen Carabus convexus. Samtidigt efterlyste han en mera omfattande undersökning av skalbaggsfaunan i området. En del är redan gjort bl a av Uno Holmer, som bodde i Uddevalla. Vidare har en del fynd gjorts under de senaste åren, delvis redovisat i Johnny Lindquists årliga rapporter. Men en mera komplett lista över fynd som gjorts och fortsättningsvis görs kommer att vidarebefordras till Jan Uddén.

 
  Artikel ur AROMIA
nr 3 2004
 
     

 

Några bilder från exkursionen. Klicka på bilden för en större bild! Samtliga foton: Göran Andersson

 

Senast uppdaterad: 2013-05-01