Västsvenska EntomologKlubben - för alla med småkrypsintresse
         
HEM  
Förenings-information  
Program  
AROMIA 2000-talet  
AROMIA 1900-talet  
Artiklar  
Bildgalleri  
Länkar  
   
 

Vill du vara en faunaväktare?

av

Niklas Franc & Charlotte Jonsson

Den 14 april 2010 besökte Åsa Hedin från Artdatabanken och Hans Karlsson från SEF oss på VEK. Åsa presenterade Artdatabankens idé om faunaövervakning i de lokala föreningarnas regi liknande det floraväkteri som utförts i de botaniska föreningarnas regi i 25 år.

Under året (2010) är det tänkt att man ska göra en försöksövervakning i fem av de svenska entomologiska föreningarna, varav VEK är en av de utvalda. Grundidén är att till en viss ersättning/låg kostnad få in data om rödlistade arter till miljövårdsarbetet. Samtidigt som man vill väcka intresse för rödlistade arter och entusiasmera folk att titta mer på arter i naturen.

ArtDatabanken har gjort ett urval där man plockat fram rödlistade arter som är enkla att identifiera i fält och är möjliga att identifiera utan att skada djuren eller livsmiljön. Man får välja andra arter som inte finns med i detta urval, de måste dock vara rödlistade enligt 2005 eller 2010 års rödlistor. De ska också vara möjliga att inventera utan dyr utrustning/komplicerade metoder.

Ur inventeringssynpunkt är det viktigt att metoderna är upprepningsbara och att arbetet utförs i uppföljande syfte (övervakning). Man måste registrera sig som faunaväktare på Artportalen och vill man ha ut ersättning av lokalföreningen måste man vara medlem och dessutom ha sitt väkteri registrerat hos den regionala koordinatorn.

Faunaövervakningsgrupp och arter
Vi håller nu på att etablera en faunaövervakningsgrupp för alla intresserade. Inom denna grupp ska två-tre arter (eller flera) tas fram som vi bestämmer oss för att övervaka/finna övervakningsbara lokaler för. Föreslagna arter idag är gulvingad saltlöpare, Pogonus luridipennis, en jordlöpare, som har sin enda lokal i landet vid Ödsmåls kile, samt tidvattenlöpare, Aepus marinus där vi har landets enda förekomst på en lokal på norra Orust. För båda dessa arter gäller att vi dels vill övervaka dem på sikt och gärna också hitta fler lokaler. Inom övriga insektsgrupper föreslogs inga arter vid mötet, men vi vill gärna ha in idéer från intresserade.

Sedan vill vi skapa ett par olika grupperingar. Vi tror att det kan vara både roligare och utvecklande om man är flera som övervakar tillsammans. Vid mötet fanns intresse för två ordningar, skalbaggar och fjärilar, förhoppningsvis kan vi få igång någon grupp inom flugor, steklar eller trollsländor. Baserat på dagens intresse kan det bli två grupper, en med skalbaggar, där Niklas Franc är samordnare, och en grupp för övriga grupper, där Charlotte Jonsson är samordnare. Man får självklart vara med i så många grupper man vill. Allt är än så länge förslag och idéer som vi vill diskutera.

För att kunna föra en diskussion har vi startat en e-mailgrupp för dem som är intresserade och information om arbetet kommer kontinuerligt att läggas ut på hemsidan. Om arbetet fortskrider kommer självklart artiklar publiceras i Aromia i framtiden.

Vill du vara med i e-mailgruppen och delta i diskussionen? Skicka ett mail till info@entomologklubben.se och anmäl dig! (Gäller endast medlemmar i VEK.)

 
  Artikel ur AROMIA
nr 2 2010
 
     

Senast uppdaterad: 2013-05-01