Västsvenska EntomologKlubben - för alla med småkrypsintresse
         
HEM  
Förenings-information  
Program  
AROMIA 2000-talet  
AROMIA 1900-talet  
Artiklar  
Bildgalleri  
Länkar  
   
 

Svenskt Entomologmöte i Göteborg
15 - 17 juni 2001

Årets svenska entomologmöte ägde rum på Göteborgs Naturhistoriska Museum samtidigt som det pågick mindre fredliga aktiviteter runt om i stan. Det var nämligen EU-toppmöte med tillhörande kravaller under samma tid. Men vårt möte förlöpte utan några allvarliga incidenter, om man inte räknar det envisa regnandet under exkursionen till Änggårdsbergen.

Mötet bevistades av ca 45 entomologer från hela landet. Årsmötesförhandlingarna förlades till fredagskvällen och förlöpte utan några större sensationer. Kvällen avslutades med lite förtäring och samvaro i museet.

Lördagen inleddes med några föredrag, som skulle anknyta till det närbelägna havet, även om insekterna är den djurgrupp som kanske allra minst har anknytning till den marina miljön.

Torkel Hagström inledde med att ge en översikt över insekternas förhållande till havsmiljön i sitt föredrag Havet, möjlighet eller begränsning för insekterna.

Håkan Ljungberg drog sig något inåt land när han talade om Västsvenska kusthedar ur skalbaggsperspektiv.

Slutligen tog Jens Rydell med oss långt norrut och gav några mycket intressanta inblickar i levnadsvillkoren för Arktiska fjärilar.

Ett alldeles självklart inslag i programmet var en visning av Naturhistoriska museets samlingar. Ted von Proschwitz, Göran Andersson och Torkel Hagström hjälptes åt med detta.

Därefter följde en uppföljning av diskussionen på entomologmötet i Uppland om hur vi tar hand om våra samlingar för framtiden. Göran Andersson höll i denna programpunkt.

Före lunchen hann vi med den obligatoriska mötesfotograferingen också. Resultatet kan beskådas härintill.

En regnig exkursion i Änggårdsbergen leddes av Gunnar Alroth och Torulf Greek. De som föredrog att stanna inomhus kunde fortsätta studierna av museets samlingar. Rätt så många av entomologerna passade på detta tillfälle att gå igenom museets rikhaltiga material av insekter.

Dagen avslutades med middag och samvaro på Naturhistoriska museet. Den planerade lampfångsten i Särö Västerskog inställdes på grund av dåligt väder.

Söndagen ägnades åt en exkursion till Klåverön under ledning av Bertil Andrén och Bengt Carlsson. Vädret hade under natten ändrat sig och hela denna exkursion gynnades av sol och lagom värme.

En del stannade även på måndagen och exkurerade till några olika mål i trakten.

Men man behöver inte gå långt för att göra fynd. Bert Gustafsson tog under mötet en för Västergötland ny malfjäril, Argyresthia trifasciata (Staudinger, 1871), utanför entrén till museet! Arten, som lever på Juniperus sinensis, är förut känd endast från Skåne och Blekinge.

Dessa svenska entomologmöten är mycket viktiga träffpunkter för Sveriges entomologiskt intresserade. Vi ser redan nu fram emot nästa möte som kommer att hållas 2002 någonstans i Norrland i regi av Norrlands Entomologiska Förening.

Göran Andersson

Ytterligare en rapport från mötet finns på SEFs webbplats

 
  Artikel ur AROMIA
nr 3 2001
 
     

 

 

Några bilder från mötet
har inkommit.
Klicka på bilden för en större bild!
Torulf Greek utanför museet.
Foto: Per Prütz.
Den officiella mötesbilden.
Några deltagare saknas dock.
Foto: Per Almkvist.
Lunchpaus vid en strand på
Klåverön.
Foto: Per Prütz.
Hagtornsfjäril på
Klåverön.
Foto: Per Prütz.
En skara entomologer på
Klåverön.
Foto: Per Almkvist.

 

Senast uppdaterad: 2013-05-01