Västsvenska EntomologKlubben - för alla med småkrypsintresse
         
HEM  
Förenings-information  
Program  
AROMIA 2000-talet  
AROMIA 1900-talet  
Artiklar  
Bildgalleri  
Länkar  
   
 

Kallelse till årsmöte i VEK 2021

VEKs årsmöte skall enligt stadgarna hållas i februari eller mars. Styrelsen anser inte detta vara möjligt i dagens situation. Vi siktar på att Karl-Axel Gadds eleganta ordförandeklubba i bästa fall kan svingas i maj månad. Om detta kan ske inne på Naturhistoriska museet eller utomhus, till exempel på museets kringbyggda gård, får vi se. Ett tredje alternativ är att mötet får ske digitalt med lämpligt program. Kallelse till mötet kommer att skickas ut via e-post och finnas här på hemsidan.

 

Dagordning för mötet:

val av ordförande och sekreterare vid mötet
val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera mötets protokoll
styrelsens årsberättelse
revisionsberättelsen
fråga om ansvarsfrihet för föregående års förvaltning
val av ordförande och övriga styrelseledamöter
val av revisorer och suppleanter för dem
fastställande av medlemsavgift för 2022
övriga ärenden

 

 
  Artikel ur AROMIA
nr 1 2021
 
     

Senast uppdaterad: 2021-02-27