Västsvenska EntomologKlubben - för alla med småkrypsintresse
         
HEM  
Förenings-information  
Program  
AROMIA 2000-talet  
AROMIA 1900-talet  
Artiklar  
Bildgalleri  
Länkar  
   
 

Kallelse till årsmöte i VEK 2019

VEK:s årsmöte äger rum
Torsdagen den 28 februari kl. 18.00
på Göteborgs Naturhistoriska Museum.

 

Dagordning för mötet:

val av ordförande och sekreterare vid mötet
val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera mötets protokoll
styrelsens årsberättelse
revisionsberättelsen
fråga om ansvarsfrihet för föregående års förvaltning
val av ordförande och övriga styrelseledamöter
val av revisorer och suppleanter för dem
fastställande av medlemsavgift för 2020
övriga ärenden

 

 
  Artikel ur AROMIA
nr 1 2019
 
     

Senast uppdaterad: 2019-02-02