Västsvenska EntomologKlubben - för alla med småkrypsintresse
         
HEM  
Förenings-information  
Program  
AROMIA 2000-talet  
AROMIA 1900-talet  
Artiklar  
Bildgalleri  
Länkar  
   
 

VEK - verksamhetsberättelse för 2018

Västsvenska EntomologKlubben (VEK) är den västsvenska lokalorganisationen inom Sveriges Entomologiska Förening (SEF, utgivare av Entomologisk Tidskrift och Yrfän). VEK hade vid årsskiftet 2018-2019 270 medlemmar, varav 223 fullbetalande och 47 familjemedlemmar. EntomologKlubben fick under året 25 nya medlemmar och 33 personer lämnade föreningen, vilket innebär en minskning med 8 personer. (Familjemedlemmar har fullvärdigt medlemskap så när som på att prenumerationen på medlemsbladet AROMIA ej ingår.)

VEK:s programblad ”AROMIA – en doft från insektvärlden”, utkom under 2018 som vanligt med tre nummer, totalt 60 sidor. Medlemsbladet följer den 2005 införda layouten och har vit framsida med ett inlagt färgfotografi eller en teckning med insektsmotiv. Framsidorna hade 2018 fotografier tagna av Leif Johansson, Göran Andersson och Niklas Franc. Tryckning och distribution skedde vid Göteborgs Naturhistoriska Museum och sköttes av föreningsmedlemmar.

Under 2018 hade föreningen sex sammankomster:
Tisdag 27 februari: Efter avslutade, stadgeenliga årsmötesförhandlingar berättade Oscar Gran om en ny, omfattande inventering av Galterös skalbaggsfauna.
Tisdag 27 mars: Höll Håkan Lundkvist ett föredrag om det fantastiska insektlivet på Öland.
Tisdag 24 april: Gästades VEK av David Ulfsbo som höll ett föredrag om uppfödning av insekter – med inriktning på bladhorningar och ekoxar.
Måndag 29 oktober: Ägnades kvällen åt ett besök bakom kulisserna på Naturhistoriska museet och en förevisning av de entomologiska samlingarna. Efteråt diskuterades hur samarbetet mellan VEK och museet kan se ut i framtiden.
Torsdag 1 november: Besöktes VEK av Mikael Sörensson från Lund. Han höll ett föredrag om Carl von Linné, entomologin och insekterna.
Måndag 10 december: Traditionsenligt ägnades årets sista sammankomst åt bilder och fynd m m från den gångna säsongen. Flera medlemmar bidrog med förevisning av bilder och insamlade djur.
Samtliga ovan nämnda sammankomster ägde rum på Göteborgs Naturhistoriska Museum och avslutades med eftersits (te och smörgås under opretentiösa former). Totalt antal deltagare var 113 och genomsnittet 19 personer.

Exkursionsverksamhet 2018:
Lördag 26 maj: Genomfördes, som en del av satsningen på Mölnlycke kulturhus (se nedan), ett program med insektvandringar i kulturhusets närområde.
Söndag 2 juli: Gjorde VEK en exkursion till Biskopstorps bokskog och därefter sanddyner i Halland. Exkursionsledare var Niklas Franc. Exkursionen skildras i en artikel i AROMIA Nr 3 2018 av Leif Johansson.
Söndag 12 augusti: Genomfördes, under ledning av Oscar Gran, en exkursion till Galterö i Göteborgs södra skärgård. Exkursionen skildras i en artikel i AROMIA Nr 3 2018 av Oscar Gran.
Totalt deltog i exkursionerna 22 personer, genomsnittet var 7.
VEK medverkade även i en satsning på kulturhuset i Mölnlycke (26 maj-30 juni) med en utställning med en presentation av föreningen, insektsfoton och monterade insekter, samt entomologiskt informationsmaterial. Utställningen och exkursionen i samband med den skildras i en artikel i AROMIA Nr 2 2018 av Leif Johansson.

VEK:s styrelse sammanträdde tre gånger under året. Styrelsen bestod 2018 av följande ledamöter: Niklas Franc (ordförande), Oskar Gran (vice ordförande), Ted von Proschwitz (sekreterare), Charlotte Jonsson (kassör), Peter Nielsen (klubbmästare), Leif Johansson (övrig ledamot) och Tobias Federsel (övrig ledamot). Till styrelsen har även adjungerats tidigare ordföranden Göran Andersson och tidigare sekreteraren Torkel Hagström. Göran Andersson kvarstår som redaktör för medlemsbladet AROMIA. I redaktionsarbetet deltar Torkel och Elisabeth Hagström. Göran Andersson ansvarar också för VEK:s hemsida på Internet och föreningens medlemsregister. VEK:s Facebook-konto sköts av Leif Johansson. Till VEK:s revisorer 2018 omvaldes vid årsmötet Chester Svensson och Hans Ryberg, till revisorsuppleant omvaldes Bertil Andrén. Till valberedning 2018 omvaldes Göran Andersson och Jan Jonasson.

VEK har under 2018 haft en ledamot i Entomologisk Tidskrifts redaktionskommitté: Göran Andersson. Peter Nielsen var ledamot i SEFs styrelse. Chester Svensson var revisor i SEF och Hans Ryberg revisorssuppleant. Representanter för VEK vid SEF:s årsstämma i Nyköping Södermanland var Göran Andersson, Chester Svensson och Peter Nielsen. Entomologmötet finns skildrat i en artikel av Göran Andersson i AROMIA nr 3 2018.

Årsavgiften i VEK var 2018 oförändrat 100 kr. Familjemedlemmar betalar oförändrat 10 kr. Prenumerationsavgiften för Entomologisk Tidskrift var 2018 oförändrat 350 kr, för den populärvetenskapliga tidskriften Yrfän 200 kr (båda för det rabatterade priset 500 kr). VEK:s utgifter under 2018 var 33 193 kr; intäkterna 24 352 kr. Tillgångarna (kapital, frimärken, varulager) värderades vid senaste årsskiftet till 154 796 kr. Försäljningen av entomologiskt material och böcker av egen import till självkostnadspris sköts av Charlotte Jonsson och Peter Nielsen (på museet) samt Petter Bohman (externt). Försäljningen svarar för en betydande del av omsättningen.

VEK har, liksom tidigare, haft goda förbindelser med universitetsinstitutioner, kommunala förvaltningar, myndigheter, andra föreningar, massmedia osv. Allt sedan grundandet 1972 har VEK förmånen att disponera vissa utrymmen på Göteborgs Naturhistoriska Museum. Museet fungerar som VEK:s möteslokal, distributionscentral, arkiv och officiella adress.

Göteborg i januari 2019
Ted von Proschwitz
sekreterare

 
  Artikel ur AROMIA
nr 1 2019
 
     

Senast uppdaterad: 2019-02-02