Västsvenska EntomologKlubben - för alla med småkrypsintresse
         
HEM  
Förenings-information  
Program  
AROMIA 2000-talet  
AROMIA 1900-talet  
Artiklar  
Bildgalleri  
Länkar  
   
 

Fynd av insekter och icke-marina mollusker
vid exkursionerna i samband med
Tolfte Svenska Entomologmötet i Göteborg
i juni 2001

sammanställda av

Bertil Andrén och Bengt Carlsson

Samtliga rapporterade fynd har medtagits. De mer spektakulära har redan redovisats i ET 2002:1, men här tas även ”gröna och gula arter” med. Numreringen vid skalbaggar och fjärilar följer Lundberg, S. 1995 Catalogus Coleopterorum Sueciae resp. Svensson, I., Elmquist, H., Gustafsson, B., Hellberg, H., Imby, L. & Palmquist, G. 1994 Catalogus Lepidopterorum Sueciae.
Rapportörer: Bertil Andrén (BA), Bengt Carlsson (BC), Julio Ferrer (JF), Niklas Frank (NF), Carl-Axel Gertsson (C-AG), Torulf Greek (TG), Bert Gustafsson (BG), Sten Jonsson (SJ), Ulf Larsson (UL), Johnny Lindquist (JL), Håkan Ljungberg (HLj), Ted von Proschwitz (TvP), Per Prütz (PP), Henrik Ridderstad (HR) och Ingvar Svensson (IS).
Söndagens heldagsexkursion, 17 juni 2001, gick till Klöverön eller, som den också kallas, Klåverön strax söder om den livliga semestermetropolen Marstrand. Ön är känd för sin ålderdomliga prägel och skalgynnade flora.
Insamlingarna gjordes framför allt längs vägen Stora Bärkullen förbi Bremsegården och vidare mot Utkäften, i Långedalen, vid Sandvik och Dalviken samt mellan Utkäften och Sloviken.


Kommentarer till en del lokaler, enligt nummer på kartan.
2. Mot berget: lövträdsridå med ek och ask samt snår av hassel, björnbär, hagtorn, olvon och kaprifol. Här sågs också nässelklocka och gullviva.
3. Långedalen. Längs foten av bergen en lövträdsridå med ek och alm samt snår av hassel, slån, björnbär, hagtorn, olvon och kaprifol. I gläntor och bryn backlök, blåsippa, småborre, sötvedel, rödkörvel, gullviva och bergmynta.
4. Inplanterad tall och gran.
5. Torra fårbetade backar ned mot stranden vid Sandvik.
7. Strandäng med saltängsvegetation men även med sötvattenpåverkade partier: blankstarr, krusskräppa, strandmålla, glasört, saltnarv, havsnarv, stallört, strätta och kärrsilja.
8. Igenväxande äng: skogslök, sandlök, backlök, småborre, gulvial och kärrsilja.
18. Strand med havssälting, sandrör, revigt saltgräs, strandråg, ängsstarr och marviol.
19. Betad ängsmark med ängshavre, mandelblomma, smultron, gulmåra, hundtunga, bolmört, kungsljus och rölleka. Snår med apel, slån, nyponros, vresros och vildkaprifol. I dalgången fanns tidigare rika skalgrusförekomster och här drevs en tid en snäckskalskvarn. I grunda vatten sågs bl.a. kalkinkrusterade kransalger.
26. Gräsmark/betesmark med luddhavre, darrgräs, smalgröe slankstarr, revsmörblomma, mandelblomma, nässelklocka, rödklint och kattfot
.För utförligare listor hänvisas till exkursionsguiden.

   

HOMOPTERA: Cicadina:
Oncopsis flavicollis (Linné, 1761) 5 honor, lokal 25, Kampebacken, på Betula verrucosa, (SJ).
Forcipata citrinella (Zetterstedt, 1828) tre hanar, varav två från området mellan 4 och 5 och en från området mellan 7 och 8, (SJ).
Notus flavipennis (Zetterstedt, 1828) åtta hanar, varav en från området mellan 4 och 5 och sju från området mellan 7 och 8, (SJ).
Balclutha punctata (Fabricius, 1775) hona, vid bäcken över stigen, lokal 25 Kampebacken, (SJ)
Macrosteles sexnotatus (Fallén, 1806) hona, mellan lokalerna 7 och 8, (SJ)
Macustus grisescens (Zetterstedt, 1828) hane mellan lokalerna 7 och 8, (SJ).
Streptanus marginatus (Kirschbaum, 1858) hona, lokal 25, Calluna vulgaris + gräs, (SJ).

HOMOPTERA: Coccoidea:
Eulicanium tiliae (Linnaeus), (skålsköldlöss), på slån, (C-AG). Ny för Bohuslän!
Diaspidiotus bavaricus (Lindinger), (pansar- eller locksköldlöss), på ljung och odon, (C-AG). Ny för Bohuslän! Se artikel i Aromia 2002:1!

COLEOPTERA:
44 Cicindela campestris Linnaeus, (JL)
128 Bembidion minimum (Fabricius), Utkäften, (NF)
168 Pterostichus minor (Gyllenhal), (TG)
200 Agonum thorey Dejean, Utkäften, (NF)
203 A. marginatum (Linnaeus), Utkäften, (NF)
214 A. plebeja (Gyllenhal), (TG)
274 Badister dilatatus Chaudoir, Utkäften, (NF, HLj)
414 Hydroporus pubescens (Gyllenhal), hällkar vid Sandvik, (BA, BC)
429 H. erythrocephalus (Linnaeus, 1758), i dammen vid Sandvik, (BA, BC)
506 Rhantus suturalis (MacLeay), hällkar vid Sandvik, (BA, BC)
1040 Philonthus marginatus (Ström), (JL)
1070 Ontholestes murinus (Linnaeus, (JL), på stigen mellan lokalerna 5 och 6 (SJ, det Mattias Forshage)
1080 Ocypus nero (Falderman), Prästegården, (JF). Ny för Bohuslän!
1190 Rugilus rufipes Germar, (JL)
1206 Litocaris nigriceps Kraatz, (JL)
1284 Stenus carbonarius (Gyllenhal), (TG)
1538 Oxytelus laqueatus (Marsham), Långedalen, (NF)
2064 Anaulacaspius nigra (Gravenhorst), (JL)
2227 Aphodius fossor (Linnaeus), Prästegården, (JF)
2256 A. ater (De Geer), Sandvik, (NF, TG)
2257 A. borealis Gyllenhal, 1827, Sandvik, (BA, BC)
2283 Melolontha melolontha (Linné, 1758), på stigen, lokal 25, (SJ)
2312 Dryops auriculatus (Geoffroy), Dalviken, (NF)
2348 Cantharis figurata Mannerheim, även var. scotia Sharp, Långedalen, (NF)
2387 Agrypnus murinus (Linnaeus), (TG)
2414 Cidnopus minutus (Linnaeus), Dalviken, (NF). Ny för Bohuslän!
2447 Ampedus balteatus (Linnaeus), (JL)
2458 Melanotus villosus (Geoffroy), Långedalen, (NF)
2529 Trachys minutus (Linnaeus), Långedalen, (NF, TG)
2536 Cytilus sericeus (Forster), Dalviken och Utkäften, (BC, NF)
2537 C. auricomus (Duftschmid), Dalviken, (NF)
2708 Dasytes obscurus Gyllenhal, Långedalen, (NF)
2723 Malachius viridis (Fabricius), Långedalen, (NF)
2735 Brachypterus urticae (Fabricius), Långedalen, (NF)
2737 B. glaber (Stephens), Långedalen, (NF)
2967 Atomaria rhenana Kraatz, Långedalen, (NF)
3090 Anisostictia novemdecimpunctata (Linnaeus), vägen till Utkäften, (NF)
3103 Aphidecta obliterata (Linnaeus), Dalviken, (NF)
3119 Adalia decempunctata Linnaeus, Dalviken, (NF)
3402 Hymenalia rufipes (Fabricius), Prästegården, (JF). Ny för Bohuslän!
3424 Anaspis rufilabris (Gyllenhal), Långedalen, (NF)
3531 Leptura nigra Linnaeus, Prästegården, Långedalen, Sandvik, Utkäften, (BA, NF, JF)
3569 Lamia textor (Linnaeus), Långedalen, (C-AG, HR)
3578 Pogonocherus hispidus (Linnaeus), Långedalen, (NF)
3604 Tetrops praeusta (Linnaeus), Dalviken, (NF)
3630 Donacia aquatica (Linnaeus), vid Sandvik, (NF)
3698 Cryptocephalus labiatus (Linnaeus), Långedalen, (NF)
3762 Lochmaea suturalis (Thomson), Långedalen, (NF)
3872 Sphaeroderma testaceum (Fabricius), Utkäften, (BC)
3918 Brachytarsus nebulosus Forster, Långedalen, (NF)
3950 Apion stolidum Germar, Långedalen, (NF)
3954 A. minimum Herbst, Sandvik, (NF)
3968 A. fulvipes (Geoffroy), Dalviken, (BC, NF)
3969 A. nigritarse Kirby, Dalviken, (BC)
3976 A. ononides Gyllenhal, Dalviken, (BC, NF)
3984 A. curtirostre Germar, Långedalen, (NF)
3991 A. meieri Desbrocheres de Loges, Långedalen, (NF)
4000 A. pisi (Fabricius), Utkäften, (BC)
4009 A. subulatum Kirby, Dalviken, (BC)
4015 A. ervi Kirby, Dalviken, (BC)
4055 Phyllobius virideaeris (Laicharting), Långedalen, (NF)
4090 Barynotus obscurus (Fabricius), Dalviken, (BC)
4143 Hypera nigrirostris (Fabricius), Långedalen, (NF)
4154 Notaris acridulus (Linnaeus), Dalviken, (NF)
4359 Rhinoncus pericarpius (Linnaeus), Långedalen, (NF)
4434 Tricosirochalus troglodytes (Fabricius), Utkäften, (HLj)

HYMENOPTERA:
Amblyteles armatorius Förster, 1771, (parasitstekel), (PP)

LEPIDOPTERA:
5 Micropterix calthella (Linnaeus, 1761), kärrkäkfjäril, det. Ingemar Frycklund, imago i Caltha-blommor, lokal 5, (SJ)
59 Stigmella sorbi (Stainton), Cotoneaster, (BG)
63 S. auromarginella (Richardson), Rubus, (BG)
362 Argyresthia conjugella Zeller, rönnbärsmal, ovanlig form, vid punkt 17. (IS)
440 Lyonetia clerkella (Linnaeus), Malus, (BG)
490 Agonopterix liturosa (Haworth), Hypericum, (BG)
583 Elachista argentella (Clerck), (BG)
629 Coleophora serratella (Linnaeus), (BG)
898 Neofaculta ericetella (Geyer, 1832), ljungstävmal, det. Ingemar Frycklund, Calluna, larv mellan toppskott, lokal 6-8, (SJ)
957 Nothris verbascella (Dennis & Schiffermüller), kungsljusmal, Verbascum, (BG). Larver, som blev fjärilar 10-20.7, vid punkt 19, (IS). Ny för Bohuslän!
1048 Cnephasia asseclana (Denis & Schiffermüller), Solidago virgaurea, (BG)
1188 Hedya pruniana (Hübner), (BG)
1425 Dichrorampha plumbana (Scopoli), (BG)
1539 Acrobasis consociella (Hübner), Quersus robur, (BG)
1592 Chrysoteuchia culmella (Linnaeus), (BG)
1597 Crambus alienellus (Germar & Kaulfuss, 1817), främlingsmott, det. Ingemar Frycklund, imago på mossar, lokal 6-8, (SJ)
1632 Scoparia pyralella (Denis & Schiffermüller), (BG)
1728 Papilio machaon Linnaeus, nära Stenen, (UL)
1731 Aporia crataegi (Linnaeus), bl.a. Långedalen, (BG, HR)
1734 Pieris napi (Linnaeus), (BG)
1795 Coenonympha pamphilus (Linnaeus), (BG)
1799 Lasiommata megera (Linnaeus), (BG)
1810 Lychaena phlaeas (Linnaeus), (BG)
1823 Polyommatus icarus (Rottemburg), (BG)
2022 Eupithecia pygmaeata (Hübner), dvärgmalmätare, flygande vid en hagtornshäck intill en trädgård mellan punkt 2 och 1, (IS). Ny för Bohuslän!
2181 Lasiocampa trifolii Schiff. det. Ingemar Frycklund, larv på Calluna vulgaris vid lokal 5, kläckt 3/9 efter uppfödning, (SJ)

DIPTERA:
Nemotelus nigrinus Fallén, (vapenfluga), (PP)
Xantogramma pedissequum (rovfluga), (PP)
Dolichopus plumitarsis Fallén, (styltfluga), (PP)
D. ungulatus Linnaeus, (styltfluga), (PP)
D. vitripennis Meigen, (styltfluga), det. Lars Hedström, hona från lokal 25, på Betula verrucosa, (SJ)
? Incertella-sp. (Chloropidae, fritflugor), det. Lars Hedström, från lokal 4-5, (SJ)
Scatophaga suilla Fabricius, (kolvfluga), (PP)
Notiphila uliginosa Hal., (vattenfluga), (PP)
Coenosia means Meigen, (muscid), (PP)

MOLLUSCA:
Omphiscola glabra (O. F. Müller), smal dammsnäcka, i stort antal (> 30 exemplar) i en liten bergsdamm vid Sandvik. Sällsynt och rödlistad (hotkategori VU på svenska rödlistan). Artens totalutbredning är västeuropeisk och i Sverige förekommer den huvudsakligen i de sydvästra landskapen upp till Dalsland. En stor del av förekomsterna är belägna i den kustnära zonen av Halland-Västergötland-Bohuslän. Biotopen är typisk för arten: små, ibland temporära dammar. Biotopförstöring – igenläggning av dammar, eutrofiering genom läckage av näringsämnen från jordbruket utgör stora hot mot arten, (TvP)

Eftersom man tidigare inte samlat nämnvärt på ön är materialet intressant och särskilt med tanke på att vädret varit kallt, blåsigt och regnigt dagarna före besöket, ganska omfattande. Så här i efterhand kan för övrigt konstateras, att 2001 var ett tämligen magert insektsår, åtminstone vad gäller många skalbaggar men även fjärilar (Ingvar Svensson in litt.).
På hemvägen från Klåverön gjordes ett stopp vid Ödsmåls kile, enda lokalen i Sverige för den lilla vackra Pogonus luridipennis (Germar).


COLEOPTERA:
61 Dyschirius salinus Schaum, (BA, BC)
87 Pogonus luridipennis (Germar), gulvingad saltlöpare. Rödlistad (hotkategori VU). Det var lågvatten och flera exemplar kunde ses i lersprickor och under stenar, (BA, BC). Arten noterades första gången som svensk den 23 juli 1943 av B-O. Landin och B. Hansson. Vid en jämförelse med det foto, som togs vid tillfället, ET 1945:59, kan konstateras, att lokalen är sig ganska lik och att strandängarna fortfarande hålls tillfredsställande öppna.
168 Pterostichus minor (Gyllenhal), (BC)
1559 Bledius tricornis (Herbst), flera ex. i den dm-höga strandkanten, (BA, BC)
1562 B. diota Schiödte, massvis med högar och några ex. löpande på lersanden, (BA, BC)
1565 B. gallicus (Gravenhorst), enstaka ex. (BA, BC)
3903 Cassida sanguinosa Suffrian, (BA, BC)

Under måndagen, 18 juni 2001, gjordes ett par extra exkursioner med deltagare, som stannade längre än bara över helgen. Härvid besöktes bl.a. det intressanta området med gammal ädellövskog vid Nääs slott nära Alingsås under Torulf Greeks ledning.

COLEOPTERA:
269 Badister bullatus (Schrank), (TG)
1017 Philonthus puella (Nordmann), (PP)
2432 Calambus bipustulatus (Linnaeus), rödaxlad lundknäppare. Rödlistad (hotkategori VU). (PP)
2434 Procaerus tibialis (Lacordaire), smalknäppare. Rödlistad (hotkategori VU). (TG)
3514 Alosterna tabacicolor (De Geer), (TG)
4347 Zacladus geranii (Paykull), (PP)

DIPTERA:
Machimus atricapillus Fallén, (rovfluga), (PP)
Dioctria oelandica Linnaeus, (rovfluga), (PP)
Tachypeza nubila (Meigen), (dansfluga), (PP)
Ptiolina obscura Fallén, (snäppfluga), (PP)
Psila atra Meigen, (rotfluga), (PP)
Pherbellia schoenherri (Fallén), (kärrfluga), (PP)
Phytomyza nigripennis Fallén, (minerarfluga på vitsippa), (PP)
Fannia serena Fallén, (takdansfluga), (PP)
Onesia floralis Robineau-Desvoidy, (spyfluga), (PP)

Ett andra exkursionsmål under måndagen blev Näsbokrok vid Ölmanäs. Området ligger vid kusten i norra Halland, mitt emellan de klassiska lokalerna vid Åsa och Vallda och omfattar bl.a. ljunghed, klapperstensområden och brackvattengölar.

HOMOPTERA: Coccoidea:
Diaspidiotus bavaricus (Lindinger), på ljung, (C-AG). Ny för Halland!

COLEOPTERA:
11 Notiophilus aestuans Motschulsky, (BA, BC)
156 Pterostichus versicolor (Sturm), (BA, BC)
414 Hydroporus pubescens (Gyllenhal, 1828), i hällkar, (BA, BC)
426 H. morio Aubé, 1838, i hällkar, (BA, BC)
584 Berosus luridus (Linnaeus, 1761), grunda vatten vid stranden, (BA, BC)
2228 Aphodius haemorrhoidalis (Linnaeus, 1758), i spillning, (BA, BC)
2256 A. ater (De Geer, 1774), i spillning, (BA, BC)

LEPIDOPTERA:
2276 Arctia caja L., björnspinnare, larv på en sten i ett klapperstensfält, det. Jan Jonasson, (BA).

Ett hjärtligt tack till alla uppgiftslämnare samt till Bohusläns flora-gruppen, Pelle Dalberg, Jan Eriksson, Elin Björesund och Roger Gahnertz, som lät oss ta del av basrapporterna vad gäller Klöverön.

 
  Artikel ur AROMIA
nr 2 2002
 
     

Senast uppdaterad: 2013-05-01