Västsvenska EntomologKlubben - för alla med småkrypsintresse
         
HEM  
Förenings-information  
Program  
AROMIA 2000-talet  
AROMIA 1900-talet  
Artiklar  
Bildgalleri  
Länkar  
   
 

Det stod i AROMIA för 25 år sedan:

Entomologisk Tidskrift – småkrypsvännernas alternativ till Hänt i veckan

SEF – Sveriges Entomologiska Förening, vår rikssammanslutning, hade sitt årliga styrelsesammanträde i Uppsala den 15 september. VEK:s ordförande och kassör var där.

Det allt överskuggande ärendet gällde den fortsatta utgivningen av Entomologisk Tidskrift (ET). ET är, som säkert de flesta känner till, vår enda, i huvudsak svenskspråkiga, tidskrift om insekter.

”Jamen Aromia då?” utbrister VEK-fantasten.

Nja, jovisst handlar Aromia om insekter, och visst är den på svenska, men någon tryckt tidskrift är ändå inte vårt xeroxdoftande medlemsblad. Skall vi kanske säga att innehållet i ET är lite mera seriöst än i Aromia utan att för den skull ha misskrediterat något av dessa skriftliga kommunikationsmedel.

Du, som är småkrypsintresserad! Läs även Entomologisk Tidskrift! Att du läser Aromia är självklart. (Hur kan du annars ta del av vad som står på den här sidan?)

Nej, nu har jag sporat ur, som svampkännaren sa. Åter till problemen!

Det är nämligen så att ET är problematisk. I Sverige kostar det pengar att trycka tidskrifter. Mycket pengar, till och med! En årgång av ET kostar i dag ca 75 000 kr. Vi har ca 800 prenumeranter, som betalar den mycket blygsamma prenumerationsavgiften 60 kr. Den räknekunnige konstaterar genast att detta inte går ihop. Det fattas ett antal tusenlappar.

1984 kommer det hela att klara sig tack vare att ett häfte – det om parasitsteklar – helt har bekostats av tillfälliga pengar. Stekelsymposiet i Stockholm fick pengar för att trycka föredragen och ET åtog sig detta.

1985 kanske vi klarar oss tack vare ett flughäfte med liknande finansiering. Vi kommer också att attackera Naturvetenskapliga forskningsrådet och ansöka om publiceringsstöd. Dessutom arbetar vi på olika sätt för att öka antalet läsare. Ju fler som prenumererar, desto bättre ekonomi! Om allt detta slår slint, då är vi tvungna att höja priset, men än en tid står 60 kr fast. Alla skall ha råd att stödja svensk entomologi och samtidigt kunna utöka sin kunskap om insekterna.

En livlig diskussion under mötet i Uppsala gällde ET:s innehåll och utformning. I denna fråga finns många divergerande åsikter. Eftersom ET:s innehållspolicy även har varit uppe till diskussion bland VEK:are och de från VEK-styrelsen i olika sammanhang framförda synpunkterna inte alltid klart redovisats för VEK-medlemmarna, så skall jag här ge en sammanfattning.

VEK har följande inställning till Entomologisk Tidskrift:

ET är i första hand en svensk tidskrift, skriven för svenska entomologer. Därav följer att huvuddelen av innehållet bör vara på svenska. Artiklar av större internationellt intresse – och då följaktligen skrivna på engelska eller annat internationellt gångbart språk – bör i första hand skickas till någon internationell tidskrift.

ET får inte bli en internationell ”B-tidskrift” utan är en svensk ”A-tidskrift”.

För att underlätta visst internationellt samarbete och bytesverksamhet bör dock engelska sammanfattningar finnas.

ET är i första hand till för den stora skaran amatörentomologer som finns i Sverige. Men ET skall inte bara tillgodose de ivriga samlarna; de som snabbt bläddrar förbi allt som inte handlar om deras ”egen” grupp. ET skall innehålla artiklar för den allmänintresserade entomologen också. ET bör ha samma devis som VEK: för alla med småkrypsintresse!

Detta betyder inte att specialartiklar är förbjudna! ET behöver inte vara en tidskrift där alla kan läsa allt utan där alla kan hitta en hel del av stort intresse.

ET skall fortfarande vara ett forum där samlarna kan publicera sina fynd och iakttagelser. Denna uppgift har ET fyllt i 105 år, och den är mycket viktig, dels för den kunskap som på detta sätt samlas, dels som kontaktförmedlare, vägledning och stimulans för entomologer med samma intresse. Lokala artlistor, notiser om levnadssätt och fyndplatser för mindre kända arter och liknande är alltså en viktig del av innehållet.

ET bör också innehålla mer genomarbetade artiklar som redovisar undersökningar av olika slag. Tacknämligt vore om författare till intressanta originalarbeten i internationella tidskrifter kunde förmå sig till att göra en förkortad svensk version till ET. (Jag talar naturligtvis om svenska författare!) Inte av allt naturligtvis, men av sådant som kan vara av stort intresse för svenska entomologer.

ET skall försöka väcka intresse för insekterna och stimulera bl.a. ungdomar att ägna sig åt entomologi. För detta ändamål fordras populära, enkla, intresseväckande artiklar – både allmänna, sammanfattande och mera speciella, som behandlar en art eller mindre grupp.

Den senare typen av artiklar bör få ett ”klatschigare” utseende än nuvarande standardutförande. Det är dessa artiklar som också skall fylla den svåra uppgiften att öka prenumerantskaran. Politikerna slåss om marginalväljaren – vi måste värna om marginalprenumeranten!

ET bör alltså ha inte bara ett differentierat innehåll utan också en differentierad layout. Tyvärr brukar åtgärder som gör en tidskrift mera smakfull kosta pengar. Att föra fram några idéer kostar dock ingenting.

Sträva efter: tecknare, som skräddarsyr behövliga illustrationer, färgbilder eller färgat papper till vissa sidor, annorlunda ”fräckare” rubriker, mera blandade stilstorlekar, mera uppbrutna sidor där text och bild samverkar, inte bara upptar var sitt utrymme på sidan, insprängda faktarutor mm mm mm. Men, som sagt, det mesta ger merkostnad vid tryckningen. Nuvarande redaktör är dock inte främmande för tanken att krydda anrättningen ET.

ET kan också med fördel innehålla recensioner av insektböcker, litteraturöversikter, bestämningsnycklar för olika insektgrupper och kanske redigerade referat av utländska intressanta arbeten. Svårigheten här är: vilka kan förmås att skriva? Du? På frivillig basis (utan arvode) är det hopplöst att få sådana artiklar. Du, som har kunskap och förmåga, hjälp oss!

ET skall alltså vara en synnerligen varierad tidskrift – med allt för alla. Tungt ansvar vilar på redaktören att göra en god soppa av så disparata ingredienser; speciellt som en del av ingredienserna inte ramlar in frivilligt – de måste jagas fram. Idéerna ovan får alltså tas för vad de är: något att sträva mot.

En sak är dock klar: ET är och kommer att vara fullt läsbar!

Prenumerera idag! I morgon kan någon annan ha gjort det.

Göran Andersson


Vad har hänt under de gångna 25 åren?

Är ETs ekonomi under kontroll?
Ack nej! Idag har vi samma problem som 1984.

Har tankarna på ETs innehåll och utformning förändrats under dessa 25 år?
Vad tycker du?

Behöver vi fortfarande fler prenumeranter?
Jovisst! Samma problem.

Prenumererar DU?

Svarar du ja på den frågan kan du lugnt vända blad och fortsätta din AROMIA-läsning.

Blir svaret nej så är du en av dem som har förmåga att hjälpa ET att kravla sig upp på en stabilare ekonomisk plattform. Dessutom gör du dig själv en tjänst. Du får en enorm möjlighet att berika ditt entomologiska kunnande. Två flugor i en håv, alltså! Lösningen: Sätt in 300 kr på Pg 6 60 47 - 2. Ange betalningsmottagare Entomologisk Tidskrift Prenumeration samt naturligtvis ditt eget namn och din adress. Klart!

Göran Andersson

 
  Artikel ur AROMIA
nr 3 2009
 
     

Senast uppdaterad: 2013-05-01