Västsvenska EntomologKlubben
- för alla med småkrypsintresse
         
HEM  
Förenings-information  
Program  
AROMIA 2000-talet  
AROMIA 1900-talet  
Artiklar  
Bildgalleri  
Länkar  
   
 

Välkommen till VEK!

Västsvenska EntomologKlubben (VEK) bildades 1972 och växte mycket snabbt
till ca 200 medlemmar.
Idag har klubben ca 250 medlemmar.

Basen för verksamheten är Göteborgs Naturhistoriska Museum där de flesta medlemsmöten äger rum.

VEK är också en av lokalföreningarna i Sveriges Entomologiska Förening
som ger ut Entomologisk Tidskrift samt den nya populärvetenskapliga skriften Yrfän.

VEK ger ut tidskriften AROMIA - en doft från insektvärlden,
som kommer med 3 nummer per år.

 
  Nyheter
  2024-02-17:
Nytt program
  2023-11-22:
Ny AROMIA
  2023-03-24:
Årsberättelse 2022
  2022-08-16: Bildgalleriet har upphört
 
  Prenumerera på Entomologisk Tidskrift och Yrfän!
   

Uppdaterat program för årsmötet.
Föredrag om pollinerare i trädgåren.
Se programsidan!

VEK var värd för
Trettioandra Svenska Entomologmötet
på Orust/Tjörn 10-12 juni 2022.
Se rapporter i Aromia nr 3 2022!

   
Följ VEK på Facebook     Etiska regler för insektstudier
       
         

Sidan administreras av Göran Andersson

Senast uppdaterad: 2024-02-17